Bild 40 år av god design40 år av god design

Griptången Aktiv, duschstolen Swift och Beauty hårvårdsredskap, alla finns de med på listan över Etacs mest populära hjälpmedel. Men produkterna har även något annat gemensamt. De har alla blivit hyllade och belönade för sin fantastiska design.
 

Ända sedan starten i början av 70-talet har Etac haft ett stort intresse av att skapa produkter som inte bara briljerar med sin goda funktion utan också med en modern, tilltalande estetik. Visionen har varit att hjälpmedel inte skall behöva gömmas undan, utan tålas att visas upp.

Detta var också bakgrunden till att Etac redan tidigt i sin historia inledde ett samarbete med några av Sveriges mest framstående industridesigners. Vem kunde hjälpa till att skapa fina och bra produkter om inte en designer?

A&E Design hade framgångsrikt drivit sin designbyrå i fyra år när Etac kontaktade dem för att få hjälp att skapa ett nytt sortiment av attraktiva produkter. Tom Ahlström och Hans Ehrich, grundarna av A & E Design blev intresserade av samarbetet eftersom det gick helt i linje med deras ideologiska inriktning och visionen att undvika att designa sådant som redan fanns och i stället försöka bryta ny mark.

– Vi ville inte göra ytterligare ett strykjärn eller en brödrost. I samarbetet med Etac fick vi skapa något nytt och göra en värdefull insats som designers, berättar Hans Ehrich när han blickar tillbaka.

Designbyrån Ergonomidesign, framvuxen ur möjligheternas 60-tal, med en human människosyn och en stark vilja att förändra och förbättra sa också tidigt ja till ett samarbete med Etac.

– Vi tyckte att människor hade rätt till moderna och snygga hjälpmedel och fann en stark drivkraft i att arbeta för det, berättar Maria Benktzon, framgångsrik designer och ett av Ergonomidesigns stora namn sedan tidigt 70-tal.

Vid tiden för Etacs grundande hade hjälpmedelsutvecklingen varit eftersatt under väldigt lång tid. Till stor del därför att produkterna var tidskrävande och kostsamma att arbeta fram. Utan garanti att få något tillbaka ville få producenter satsa några pengar i branschen. Ett magert utbud, oestetiska hjälpmedel samt en dålig kunskap om produkternas funktion blev en naturlig följd.

Men med Sveriges nya handikappreform kom en förändring. Hjälpmedel började skrivas ut på recept, vilket var unikt i världen. Eftersom hjälpmedelsproducenterna på det här viset blev garanterade en viss avsättning för produkten, kunde de äntligen börja satsa tid och pengar.

Nya undersökningar och studier bland brukare och anhöriga gjorde att mängder av ny kunskap kom producenterna till del.
 
– Arbetsterapeuterna och brukarna visste naturligtvis redan vad som var bra för dem själva, men det fanns ett stort behov av att föra över den kunskapen till dem som skulle skapa hjälpmedlen, berättar Maria Benktzon.

Den nyvunna kunskapen resulterade i en mängd nya produkter med ergonomisk design och kvalitet som var unik på marknaden.

Sakta men säkert fylldes Etacs sortiment på med revolutionerande hjälpmedel. Badbrädor och mobila duschstolar, som i dag är självklarheter för personer med funktionssättningar, såg för första gången dagens ljus.

Sverige blev världsledande på hjälpmedelsområdet. När Museum of Modern Art turnerade U.S.A. runt med utställningen ”Designs for independent living” 1988 var över hälften av utställningens produkter svenska, och många av dem från Etacs sortiment.

Att samarbetet med A&E Design och Ergonomidesign betydde mycket för Etac går inte att ta miste på. Ändå menar Hans Ehrich att hemligheten bakom hur man skapar bra produkter med hög kvalitet både funktions- och formmässigt ligger i att beställaren är så specifik som möjligt på de krav han har på den nya produkten, vad det gäller allt; ekonomi, materialval, funktion.

– Ju mer krav desto bättre. Sedan står ofta kraven i rak motsats till varandra, men det är vår uppgift att lösa. Det kan ta tid, men det är också det som är roligt, säger han med ett skratt.

Även om önskan om att föra in formkänsla och estetik i hjälpmedelsbranschen har varit stark för Etac och deras designers har det ändå aldrig varit det viktigaste. Funktion och säkerhet har alltid gått först.

– Funktionen går inte att tumma på, men bara funktion är trist, därför är det viktigt att addera bra estetik, förklarar Hans Ehrich.

Som ett bevis på att de verkligen lyckats med den goda estetiken har Etacs produkter under årens lopp erhållit ett antal svenska och internationella designpriser, såsom ”Utmärkt Svensk Form” från föreningen Svensk Form och världens mest prestigefyllda designpris, även kallad designens nobelpris: ”Red Dot Design Award”. Den som gör ett besök på Nationalmuseum i Stockholm, Museum of Modern Art i New York eller Design Museum i London kan också mycket väl tänkas springa på stoltheter ur Etacs sortiment i någon av de permanenta utställningarna.

 
Text: Helén Bjurberg

Tillbaka till Inspirations sidan