Etacs samarbetspartner Personskadeförbundet RTPBild Pelle Kölhed


Att medlemmarna ska ha tillgång till rätt hjälpmedel är en av de saker Personskadeförbundet RTP arbetar mest aktivt för. Därför har det också varit en självklarhet för dem att vara Etacs samarbetspartner under många år.


Pelle Kölhed är förbundsordförande i Personskadeförbundet RTP, en medlemsorganisation som ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador och deras anhöriga. Förbundet består av fem olika skadegrupper; nack- och ryggskadade, polioskadade, hjärnskadade, ryggmärgsskadade och amputerade. Sammanlagt har förbundet cirka 11 000 medlemmar.


Pelle Kölhed började sitt arbete på Personskadeförbundet RTP 1983, i ett informationsprojekt där förbundet ville nå ut med kunskap om Postpolio till personer som har haft polio, sjukvården och allmänheten. Pelle som själv var drabbad hade kunskapen och erfarenheten och erbjöds jobbet som projektledare. Projektet blev lyckosamt och Pelle stannade kvar på förbundet. Här har han arbetat sig upp och är sedan 2006 förbundsordförande.


För två år sedan ändrade förbundet namn och grafisk profil, från Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade till Personskadeförbundet RTP. Initialerna RTP fick följa med men den nya innebörden blev i stället Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan. Det är och förblir också inriktningen på förbundets arbete, som bland annat är att ”bedriva påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till rätt hjälpmedel för att kunna leva ett ”så meningsfullt liv som möjligt”.


Det låter som en självklarhet men Pelle Kölhed upplever ibland att det är ett arbete i uppförsbacke. Med ett hårdnande samhällsklimat där ingenting är heligt ser man inte längre människan, menar han.


– Grupperna vi företräder är så små att de knappt syns i statistiken. För politikerna är de lätta att bortse ifrån, men vi som ser individerna ser det inte så.


Han upprörs över den nya sjukförsäkringen och hur man från politiskt håll tycks tro att man kan lägga in rehabilitering i almanackan utan individuell hänsyn.


– När det går åt det hållet känns inte framtiden så ljus, men man kan välja om man vill se det som frustrerande eller som en utmaning. Jag väljer att se det som en utmaning, säger Pelle Kölhed.


Samarbetet mellan Personskade­förbundet RTP och Etac har pågått under lång tid. Pelle Kölhed minns hur de redan på 80-talet stod tillsammans på första Hjultorget, en hjälpmedelsmässa och hur förbundet sedan följt Etac och utvecklingen av deras hjälpmedel.


– Framförallt har vi sett hur rullstolarna gått från att vara otympliga och tunga till små och smidiga.


Idag har Etac och Personskade­förbundet RTP ett samarbete som innebär att förbundets medlemmar har rabatt på Etacs produkter som säljs via distanshandel. Att hjälpa sina medlemmar att få tillgång till rätt hjälpmedel ser förbundet som en viktig uppgift.


Pelle Kölheds eget favorithjälpmedel ur Etacs sortiment är en duschstol, som är höj- och sänkbar och har en sittdyna i mjukplast. Men även griptången är en kär vän.


– Hjälpmedel är viktiga, genom dem kan vi klara vår vardag och förhindra förslitningsskador, säger Pelle Kölhed bestämt och man hör på hans röst hur han brinner för att förmedla det budskapet både till sina medlemmar och till resten av samhället. •


Text: Helén Bjurberg

Tillbaka till Inspirations sidan