En hjälpmedelsmarknad i förändring

 

 

Rullstol, rollator eller käpp?
Hur ska jag veta vad jag bäst behöver och var jag får tag på det?

 

Etac Ja, det kan vara minst sagt förvirrande att hitta rätt i hjälpmedelsdjungeln. Allra helst om man är äldre eller har en funktionsnedsättning. Men tiderna håller på att förändras. Fritt val av hjälpmedel och Teknik för äldre är två projekt som kommer med ökat utbud, bättre kunskap och mer information till den som behöver.

Martina Estreen är projektledare för Fritt val av hjälpmedel, en försöksverksamhet vars syfte varit att öka varje enskild individs möjlighet att själv välja hjälpmedel som överensstämmer med hans eller hennes behov och önskemål. Kort beskrivet innebär det att den som har en långvarig funktionsnedsättning inte längre ska behöva vara beroende av landstingens utbud av hjälpmedel, utan i stället kan få en rekvisition av sin förskrivare för att sedan själv kunna välja vilken produkt han eller hon vill ha.

– En av de stora skillnaderna när du köper ett hjälpmedel genom Fritt val av hjälpmedel jämfört med det traditionella sättet är att utbudet blir mycket större, eftersom du själv kan se dig runt bland många olika tillverkare och välja det alternativ som passar bäst, menar Martina. Hon jämför det med när man köper en soffa eller fåtölj och hur vi alla ser det som en självklarhet att man vill bläddra i kataloger, åka runt till olika möbelvaruhus och prova ett antal produkter innan man bestämmer sig för vilken man vill ha.

– En hjälpmedelsbrukare måste ju också få olika alternativ att välja mellan och inte bara det som upphandlats. Särskilt viktigt är ju det med hjälpmedel som man lever med hela tiden, som en rullstol till exempel, säger Martina. Hon berättar om brukare som fått problem när de fått hjälpmedel på det traditionella sättet.

– När hjälpmedlet blivit utslitet och behövts bytas ut har det inte gått att få ett likadant, eftersom det ersatts av ett annat vid den senaste upphandlingen. Den situationen uppstår inte med Fritt val av hjälpmedel, säger Martina. Fritt val av hjälpmedel började som ett försöksprojekt som pågick under drygt ett och ett halvt år i tre landsting: Kronoborg, Stockholm och Sörmland. Försöket mottogs väl av brukarna och 1332 rekvisitioner skrevs ut under försökstiden. Nu har prövoperioden gått ut men försökslandstingen Stockholms läns landsting och Kronobergs läns landsting har valt att fortsätta. Samtidigt fortsätter också intresset bland brukarna att öka.

– Många brukare upplever sig mer delaktiga i hjälpmedelsprocessen på det här sättet, vilket är en viktig faktor för ökad hälsa och välbefinnande, och kanske en av de viktigaste orsakerna till att man bör arbeta på det här sättet, säger Martina. Teknik för äldre är nästa stora satsning som gjorts med syfte att öka tillgången på tjänster och produkter, denna gång för den äldre brukaren.

När Hjälpmedelsnämnden i Halland fick erbjudande om att driva en större del av projektet tvekade de inte att tacka ja. Det handlade om att få ut information om sådana hjälpmedel som inte förskrivs i Halland utan kan köpas på den privata marknaden, allt från griptänger till avancerade produkter som mobiltelefoner. Eftersom man tidigare hade plockat bort vissa enklare hjälpmedel från förskrivningslistan kom erbjudandet lägligt. Det inleddes en bred informationskampanj med mässor, mobila montrar och annonser i dagspress där produkter presenterades. Utöver detta erbjöds utbildningar för brukare, anhöriga, förskrivare och omvårdnadspersonal.

Etac

Lars-Gunnar Petersson, projektsamordnare i Hallands läns landsting och hans team har arbetat hårt och lyckats väl. Försäljningen av hjälpmedel har ökat markant med projektet och många fler butiker har börjat sälja hjälpmedel. När försöksverksamheten upphörde i december 2009, ansåg Hjälpmedelsnämnden i Halland att det fallit så väl ut att de beslutade att driva det vidare på egen hand även under år 2010.

Men det har inte bara varit en dans på rosor. När försöket inleddes fanns en del tveksamhet från förskrivarnas sida. Många var bekymrade över hur brukarna skulle få tag på de hjälpmedel de behövde och vem som blev ansvarig om något gick snett. Men oron visade sig vara obefogad. Med facit på hand upplever de flesta förskrivarna i Halland att de i stället blivit bättre rådgivare och fått större möjligheter att hjälpa sin brukare än tidigare.

– Vi har haft stor hjälp av juristen Dina Jakobsson som utbildat oss och bland annat har hjälpt oss att bena ut skillnaden mellan hälso- och sjukvårdens ansvar och brukarens egenansvar, säger Lars-Gunnar. Projekten har duggat tätt i landet och stora politiska ansträngningar har gjorts för att öppna upp hjälpmedelsmarknaden. Brukarna i sin tur tycks vara redo för förändringar.

En inledande studie som gjordes inför försöksverksamheten i Halland visade att många äldre faktiskt är positiva till att själva kunna handla sina hjälpmedel i butik och att de inte heller är främmande för att betala för produkterna ur egen ficka.

– Studien visade också att många äldre ansåg sig vara i behov av någon form av hjälpmedel men att få visste om att det fanns en privat marknad för den här typen av produkter, berättar Lars-Gunnar.

Det tycks också som att tiden mognat för att utöka de alternativa sätten att handla hjälpmedel på. I takt med samhällets utveckling och bland annat Internets framfart har vårt köpmönster successivt förändrats. I studien "Attitydundersökning till äldre om hjälpmedel i vardagen" som gjorts på SPF:s och Etac:s initiativ svarar över hälften av de tillfrågade pensionärerna att postorder är ett bra sätt att handla hjälpmedel på. Och tvärtemot vad många tror är Internetanvändandet tämligen utbrett även i de högre åldrarna.

Enligt Mediebarometern, ett nordiskt kunskapscenter inom medie- och kommunikationsområdet vid Göteborgs Universitet står personer mellan 65 och 79 år för en häpnadsväckande ökning i Internetanvändande. Mellan åren 1998-2008 ökade användandet i den här gruppen från 1 % till 39 % och utvecklingen fortsätter att gå framåt med stormsteg. Detta gör att Internet i dag kan fungera som en bra informationskälla, men att det inom snar framtid troligtvis även kommer att leda till att e-handeln av hjälpmedel expanderar.

Som alltid är nyckeln till framgång att vara lyhörd för målgruppen. Som Lars-Gunnar uttrycker det: – En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att människorna det handlar om får vara delaktiga. Chansen att lyckas blir alltid mycket större då, konstaterar han han. •

Text: Helén Bjurberg
Illustration: Solveig Hellmark

Tillbaka till Inspirations sidan