Från behov till lösning
Historien om hur vi skaffade dig en bättre penna

Etac Någon har sagt att gott omdöme får man av erfarenhet. På Etac har vi samlat mycket erfarenhet och vi arbetar efter principen att funktionella produkter visar på gott omdöme. I hem och på arbetsplatser har vi genom åren hittat tusen exempel på dåligt omdöme, åtminstone ur ett ergonomiskt perspektiv: trånga duschutrymmen, svår­hanter-liga köksredskap, fingerfientliga ­pennor...

För att hjälpa människor övervinna sådana hinder, för att klara sig själva, finns det egentligen bara en väg att gå: rakt ut i verkligheten. Metodiken som vi kan kalla behovsstyrd produkt­utveckling har alltid startat där och är ett av skälen till svensk hjälpmedelsdesigns rykte som bäst i världen.

Sedan starten 1972 har Etac arbetat efter visionen att ta fram bra ­produkter som underlättar i vardagen. Kraven har alltid varit högt ställda när det gäller produkternas funktion, form och kvalitet.

Processen startar alltid med att man identifierar ett eller flera problem. Det gör vi genom många och långa hem- och klinikbesök där vi studerar vardagslivet, intervjuar, video­­film-ar och skissar på olika lösningar. Två personer på Etac som kan intyga att detta är fallet är Christina Ripe, produktchef för Junior- och Hygiensortimentet och Maria Amnell, legitimerad arbetsterapeut och utbildningsledare och ansvarig för Etac Education. Båda har mångårig erfarenhet av att vara anställda på Etac och har också aktivt deltagit i framtagandet av Etacs sortiment under åren.

På den direkta frågan om vad de anser utmärker Etac på detta område, svarar Maria: ”Användarorienterad är ett ord”. Christina tillägger: ”Framförallt när det gäller alla produkter som vi har utvecklat där det handlar om grepp. Då har vi haft personer som medverkat i användarstudier där de har intervjuats och fått komma till tals. Användarna har fått beskriva sina problem, prova olika modeller och utvärdera flera förslag innan man kommer fram till en slutlig produkt.”

Våra produkter har utvecklats i nära samarbete med etablerade designers, vårdpersonal och användare. Som ett bevis på produkternas goda form har vi under åren erhållit ett antal svenska och internationella designpriser som t ex ”Utmärkt Svensk Form” och tyska ”Red Dot”. En grundregel vi nämligen håller hårt på i designprocessen är att den bästa tänkbara funktionen alltid går att kombinera med en tilltalande form. Allt som behövs är en smula inlevelse och god vilja.

Etac Ta vår reumatikerpenna. Den utformades med alla de krav som förvärkta fingerleder ställer på form och balans, så att även den svagaste hand orkar fylla i blanketter, lösa korsord och skriva gratulationskort till släkt och vänner.

Resultatet blev inte bara att otaliga reumatiker och ålderssvaga ökade sin livskvalitet. Deras anhöriga ­började snart fråga efter den där snygga pennan som var så behaglig att skriva med. Ryktet spred sig i allt vidare cirklar, ända tills reumatikerpennan inte längre var en reumatikerpenna. Den hade avdramatiserat problemet istället för att peka ut det.

Till slut skrev pennan också in sig på Museum of Modern Art i New York, som ett bevis för att konflikten ­mellan form och funktion inte finns. Av samma skäl kan man avnjuta våra bestick på London Design Museum.


Vårt sortiment innehåller en mängd sinsemellan väldigt olika produkter. Det sträcker sig från nagelfilar och kammar för de som har svaga ­händer, via duschstolar och bad­brädor som gör bad och dusch säkrare till rollatorer och rullstolar för ökad mobilitet.

Men även om våra produkter skiljer sig åt vad gäller funktioner och användningsområde har de en sak gemensamt: den filosofi som ligger till grund för alla våra hjälpmedel. De ska vara bland de främsta i världen när det gäller form och funktion. Ett hjälpmedel får aldrig accentuera ett handikapp, aldrig peka ut utan ­istället ­avdramatisera.

En av Etacs grundare uttryckte det så här: “Våra hjälpmedel ska spegla vår syn på dem som använder dem.” Det lever vi fortfarande efter. Samma filosofi vill vi också skall spegla det sortiment av noggrant utvalda produkter från oss och våra sam­arbetspartners som du hittar i den här katalogen och på vår webbutik Etacbutiken. Helt enkelt – smarta produkter i vardagen! •

Tillbaka till Inspirations sidan