Etac

Mot frihet för individen

För Etacs nya samarbetspartner SPF går ledorden inflytande, valfrihet och livskvalitet som en röd tråd genom arbetet. Att var och en ska få bestämma över sitt eget liv och ha inflytande i sin egen vård och omsorg är för dem en självklarhet.

Gunnar Degerman är omvärldsanalytiker på SPF, Sveriges Pensionärsförbund, en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden pensionärsförening och Etacs nya samarbetspartner. Hans uppdrag på SPF innebär att han ska hålla sig uppdaterad i äldrepolitiska frågor, analysera vad som skrivs om ämnet i media och vidarebefordra information som kan vara av värde till styrelsen i förbundet och de dryga 260 000 medlemmarna.

– Mitt jobb handlar mycket om vård- och omsorgsfrågor och hur vi ska kunna påverka och förbättra villkoren för de äldre inom dessa områden, säger Gunnar och rösten avslöjar att han brinner för sitt uppdrag, även om det tycks finnas mer än nog att göra.

Verkligheten är den att det i dag finns cirka 1,6 miljoner svenskar som är över 65 år, om tio år kommer den siffran att vara nästan två miljoner. Med en växande grupp äldre kommer också behoven av vård, omsorg och hjälpmedel att öka dramatiskt.

– Vi måste börja förbereda oss nu om vi ska vara redo för det, varnar Gunnar. Samtidigt menar han att han är hoppfull om framtiden och den utveckling som sker bland annat inom socialtjänst och vård.

– Vi går mot en frihet för individen och det tycker jag är bra. För mig är det en självklarhet att vi själva ska kunna få välja exempelvis de vårdcentraler, doktorer eller hjälpmedel som vi trivs med, säger han och poängterar att detta även går hand i hand med SPF:s ledord: inflytande, valfrihet och livskvalitet.

Detta är också en av anledningarna till att SPF valt att samarbeta med just Etac.

– Jag har jämfört olika hjälpmedelsföretag och kommit fram till att Etac helt enkelt är det bästa. De har ett brett sortiment, trevlig och kompetent personal men framförallt en tydlig strategi där man tror på individens rätt att välja.

Även om Gunnar tror på valfrihet tycker han också att det är viktigt att man som äldre och funktionsnedsatt får hjälp med sina val och inte blir lämnad ensam med alla svåra beslut. Därför vill han gärna se att det öppnar fler hjälpmedelsbutiker med kompetent personal i landet. I dag råder det stor brist på dem, särskilt utanför storstäderna.

– Jag vet att det i övriga Europa, exempelvis Tyskland, finns många fler sådana butiker än här, men säkerligen kommer utvecklingen gå åt det hållet även i Sverige, säger Gunnar.

Han förklarar att de alternativa distributionskanalerna, som exempelvis e-handel och postorderförsäljning också behöver utökas parallellt för att tillgodose människors olika behov.

– Det måste finnas olika alternativ som kompletterar varandra. När man köper en vara för första gången behöver man kanske en butik för att kunna känna och klämma på produkterna och få råd av kunnig personal. Men när man vet vad man vill ha ska det kunna beställas snabbt och smidigt, exempelvis via nätet eller genom en postorderkatalog.

Gunnars erfarenhet är att många av SPF:s medlemmar i dag saknar kunskap om vad det finns för olika typer av hjälpmedel och var det går att finna dem. Det bekräftas också i ett flertal studier som gjorts att människor upplever sig okunniga på området men att man törstar efter att få veta mer.

– Om man nådde ut med information till fler är jag övertygad om att också fler skulle börja använda sig av hjälpmedel. Och det gäller ju inte bara funktionsnedsatta. Det finns så mycket hjälpmedel som de flesta av oss kan ha glädje av. •

Text: Helén Bjurberg

Tillbaka till Inspirations sidan