Dataskyddsreformen

I nära nog 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Nu är de dagarna över. Från och med 25 maj 2018 är det Dataskyddsförordningen  GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer kan detta komma att betyda en hel del förändringar.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de företag som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Gå gärna in på Datainspektionens sida och läs mer om vad de nya reglerna innebär.

 

Datainspektionens info om GDPR är utförlig och läs gärna det som stå under följande länk som du hittar mitt på första sidan när du klickar på Datainspektionslänken nedan => https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/forberedelser-for-personuppgiftsansvariga/